'Αρθρα ανα έτος

2022

Back to Top ↑

2021

Η ψυχολογία της αυτοεκτίμησης

2 λεπτά ανάγνωσης

Ο όρος “αυτοεκτίμηση” στην ψυχολογία, χρησιμοποιείται για να περιγράψει την υποκειμενική εικόνα ενός ατόμου για την προσωπική του αξία. Πιο απλά, κατά πόσο ...

Η αλυσιδωτή εξάπλωση της αδικίας

2 λεπτά ανάγνωσης

Το αίσθημα της αδικίας προκαλεί αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις, και επηρεάζει σε μεταγενέστερο στάδιο τη λήψη αποφάσεων. Οι άνθρωποι που νιώθουν αδικη...

Back to Top ↑